Tag Archives: Chaiko House HCM

Chaiko House Luxury Store

Để đánh dấu cho chặn đường 5 năm, Chaiko House đã chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới, với tầm nhìn và cương vị cao cấp hơn. Đó chính là sự thay đổi về ngoại hình cửa hàng, về thẩm mỹ, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm dành cho trẻ […]