Phương thức đăng ký tài khoản dành cho khách hàng mới:

  1. Khách hàng đăng nhập trực tiếp vào trang chaikohouse.com:

Bước 1: Nhấp vào thẻ Login/Register.

Bước 2: Điền thông tin địa chỉ email đăng ký vào.

Bước 3: Chọn thẻ Register để tiếp tục.

Bước 4: Xác nhận tài khoản và mật khẩu thông qua email đã đăng ký.

Bước 5: Chọn thẻ Account Details để thay đổi thông tin tài khoản

Bước 6: Thay đổi phần thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, tên hiển thị trên tài khoản, thay đổi email đăng nhập (nếu có).

Bước 7: Thay đổi mật khẩu bằng cách điền mật khẩu cũ hệ thống đã gửi qua email cá nhân và đặt mật khẩu mới.

Bước 8: Chọn thẻ Save Changes để lưu lại thông tin đã thay đổi.

Các phần cần lưu ý:

Dash Board: Bảng điều khiển tài khoản, giao dịch, tiến độ giao dịch.

Orders: Kiểm tra các đơn hàng. Khách hàng có thể kiểm tra các đơn hàng đã mua, hoặc đã giao dịch.

Downloads: Lưu tải các sản phẩm yêu thích về tài khoản.

Addresses: Địa chỉ giao dịch.

Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào 2 mục: địa chỉ thanh toán và địa chỉ nhận hàng.

– Địa chỉ thanh toán: Khách hàng điền đầy đủ thông tin bao gồm: Họ và tên, tên công ty, quốc gia, địa chỉ thanh toán (số nhà, tên đường, phường, quận), mã bưu điện, thành phố, số điện thoại. Sau đó, chọn “Save address” để lưu.

– Địa chỉ nhận hàng: Khách hàng điện đầy đủ thông tin bao gồm: Họ và tên, tên công ty, quốc gia, địa chỉ nhà (số nhà, tên đường, phường, quận), mã bưu điện, thành phố. Sau đó, chọn “Save address” để lưu.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, khách hàng có thể kiểm soát địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng tốt hơn. Nhấn vào “Edit” để chỉnh sửa.

Log out: Đăng xuất khỏi tài khoản.

Khách hàng chọn thẻ “Log out” và “Confirm and log out” để đăng xuất khỏi tài khoản mua hàng.

  1. Dành cho khách đăng nhập bằng tài khoản Google:

– Bước 1: Nhấn chọn thẻ “Log in with Google” để đăng nhập bằng tài khoản Google.

– Bước 2: Xác nhận và chọn tài khoản Google hay Gmail để đăng nhập.

– Bước 3: Thay đổi các thông tin cần thiết giống các bước và hướng dẫn của “Register”.

  1. Dành cho khách hàng đăng nhập bằng Facebook:

– Bước 1: Chọn vào thẻ “Login with Facebook” để đăng nhập bằng tài khoản Facebook cá nhân.

– Bước 2: Trường hợp Khách hàng chọn bảo mật, hãy nhập mật khẩu đăng nhập Facebook.

– Bước 3: Chọn vào thẻ “Tiếp tục” để đăng nhập.

– Bước 4: Chọn vào thẻ “Tiếp tục dưới tên…” để đăng nhập vào trang chaikohouse.com.

– Bước 5: Thay đổi các thông tin cần thiết giống các bước và hướng dẫn của “Register”.

  1. Khách hàng đã có tài khoản đăng nhập:

– Bước 1: Điền tài khoản hoặc tên đã đăng ký trước đó. Sau đó, điền mật khẩu đăng nhập.

– Bước 2: Chọn vào ô vuông “Remember me” để lưu đăng nhập cho lần tiếp theo.

– Bước 3: Chọn vào thẻ “Log in” để đăng nhập. Trong trường hợp, khách hàng quên mật khẩu đăng nhập hãy chọn vào thẻ “Lost your password” để tạo lại mật khẩu mới.

– Bước 4: Đã đăng nhập thành công. Khách hàng có thể thay đổi thôn tin cá nhân nếu cần thiết thông qua hướng dẫn ở mục “Register”.

Trường hợp, Khách hàng quên mật khẩu:

– Bước 1: Chọn “Lost your password” để tạo lại mật khẩu mới.

– Bước 2: Điền tên tài khoản hoặc email đã đăng ký trước đó.

– Bước 3: Chọn “Reset your password” để tạo mới mật khẩu.

– Bước 4: Chờ hệ thống gửi mật khẩu mới về email đã điền tại Bước 2.

– Bước 5: Kiểm tra email và chọn “Click here to reset your password” để xác nhận tạo mật khẩu mới.

– Bước 6: Điền mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu vừa tạo. Sau đó chọn “Save” để lưu.