Frequently Asked Questions

1. Order:

Quý khách có thể thay đổi đơn hàng của mình không?
Thay đổi đơn hàng và hủy bỏ: Bạn rất sẵn lòng thực hiện các thay đổi cho đơn đặt hàng của mình sau khi đặt hàng trong 10 ngày sau khi nhận được sản phẩm và chỉ thay đổi một lần … Hãy nhanh chóng! Các nàng tiên vận chuyển của chúng tôi giao hàng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối tại Cửa hàng Chaiko House. Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào, vui lòng gửi email hoặc gọi ngay cho dịch vụ khách hàng như sau:
– Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/
– Đường dây nóng: (08:00) 2873 066 266.
Hủy đơn hàng được cho phép tại sản phẩm bị hư hỏng, nhưng không áp dụng cho bất kỳ mặt hàng bán nào được đánh dấu là ‘tất cả doanh số cuối cùng’. Điều này sẽ được nêu trên trang web và Facebook.
Sẽ mất bao lâu để nhận được đơn đặt hàng của tôi?
Khung thời gian giao hàng: Chaiko House tự hào được xử lý và giao đơn đặt hàng Thứ Hai-Thứ Sáu 9 giờ sáng – 10 giờ tối. Các nàng tiên vận chuyển của chúng tôi tốt đến mức họ thường sẽ gửi đơn đặt hàng của bạn ngay lập tức tại TP HCM bạn đã thay thế nó! Như đã nói, chúng tôi đã thấy rằng với tùy chọn vận chuyển giá phẳng tiêu chuẩn của mình, các đơn đặt hàng bên ngoài TP HCM sẽ đến trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Từ ngày 1/7 – 31/7, Freeship cho hóa đơn 599k

English Below:

Can I make changes to my order?
Order changes and cancellations: You are more than welcome to make changes to your order after placing it on 10 days after receiving products and only changes for once time…Be quickly! Our shipping fairies ship Monday-Friday from 9 am – 10 pm at Chaiko House’s Stores. Should you need to make any edits, please promptly email or call customer service as following:
– Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/
– Hotline: (+84) 2873 066 266.
Order cancellations are allowed at the damaged product, but do not apply to any sale items which are marked as ‘all sales final’. This will be stated on the website and Facebook.
How long will it take to receive my order?
Delivery time frame: Chaiko House is proud to be processing and shipping orders Monday-Friday 9 am – 10 pm. Our shipping fairies are so good that they often will ship your order immediately in HCMC you replaced it! With that said, we have found that with our standard flat rate shipping option, orders outside of HCMC will arrive within 3-5 business days.

From July 1 – July 31, Freeship gives a bill of 599k

2. Out of Stock items
Bạn đã bao giờ restock các mặt hàng?
Đúng! Chúng tôi bổ sung gần như tất cả các mặt hàng ít nhất một lần mỗi mùa. Nếu bạn đang tìm kiếm một mặt hàng ở một kích thước cụ thể, hãy đảm bảo hoàn thành một biểu mẫu để đặt hàng các mặt hàng bổ sung. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cửa hàng của chúng tôi và nếu họ có hàng của bạn trong kho, họ sẽ liên lạc với bạn!

English Below:

Do you ever restock items?

Yes! We restock nearly all items at least once per season. If you are looking for an item in a particular size, make sure to complete an form to order restock items. We will share your info with our boutiques and if they have your item in stock, they will be in touch!

3. Shipping
Những phương thức vận chuyển được cung cấp?
Chúng tôi cung cấp một vận chuyển tiêu chuẩn dựa trên giá cước bưu chính hoặc chuyển phát nhanh. Vận chuyển qua đêm (ngày tiếp theo) sẽ chỉ được cung cấp trong các ngày lễ.
Chỉ nhận tiền mặt tại Việt Nam
Bạn có bao giờ cung cấp miễn phí vận chuyển?
Nếu đơn hàng của bạn tổng cộng 2.000.000 VND ($ 87) trở lên trước thuế áp dụng, vận chuyển sẽ chỉ miễn phí tại Việt Nam
Nếu gói của tôi bị mất thì sao?
Nếu gói của bạn bị mất, vui lòng thực hiện các bước sau:
 – Liên hệ với đường dây nóng của chúng tôi: (08:00) 2873 066 266. Chúng tôi sẽ có thể xác định vị trí nhà cung cấp chịu trách nhiệm cung cấp gói hàng của bạn.
 – Chúng tôi rất vui được giúp bạn trong suốt quá trình này! Vui lòng liên hệ với chúng tôi trên Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/

English Below:

What shipping methods are offered?

We offer a standard shipping based on postage rates or express delivery. Overnight (next day) shipping will only be offered during holidays.

Cash on delivery only in Viet Nam

Do you ever offer free shipping?

Yes! If your order totals 2.000.000 VND ($87) or more before applicable taxes, shipping will be free only in Viet Nam

What if my package is lost?

If your package is lost, please take the following steps:

  • Contact our hotline: (+84) 2873 066 266. We will be able to locate the carrier that was responsible for delivering your package.
  • We are more than happy to help you through this process! Please reach out to us on Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/
4. International Shipping.
Bạn thường có thường xuyên đặt hàng nước ngoài không?
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã bắt đầu vận chuyển trên toàn thế giới! Cho dù bạn sống ở Trái đất, chúng tôi muốn những đứa trẻ của bạn mặc đẹp nhất!
Có vận chuyển quốc tế chi phí nhiều hơn so với tiêu chuẩn?
Có, chi phí vận chuyển quốc tế dựa trên giá cước bưu chính hoặc chuyển phát nhanh.

English Below:

Do you offer international shipping?

We are very happy to announce that we have begun worldwide shipping! Whether you live in the Earth, we want your little ones to be best dressed!

Does international shipping cost more than the standard?

Yes, international shipping costs based on postage rates or express delivery.

5. Gifts
Các khoản thanh toán được chấp nhận – Chúng tôi hiện chấp nhận American Express, Visa, Mastercard, JCB.
Nếu bạn đang tự hỏi rằng khi bạn muốn tặng quà cho bạn bè, người thân và đối tác của bạn, gói quà tặng sẽ như thế nào?
Với mỗi hóa đơn trị giá hơn 1.000.000 đồng, chúng tôi cung cấp cho khách hàng một hộp quà và túi giấy để giúp bạn thể hiện tình yêu của mình với bạn bè, người thân và đối tác.

English Below:

Accepted payments – We currently accept American Express, Visa, Mastercard, JCB.

If you are wondering that when you want to give gifts to your friends, relatives and partners, what will the gift package look like?
With every bill of over VND 1,000,000, we offer customers a gift box and a paper bag to help you show your love for your friends, relatives and partners.

6. Sizing

Does Chaiko House have a size chart?

Size Chart

Chaiko House runs true to size! If anything is running larger or smaller than usual, it will be noted in the product description.

Example: if your child is wearing a 9M size in most brands right now, they would wear LE’s 9M size as well.

* We also have a generalized size chart available to view. This chart includes waist, chest, and height measurements.*

Order cancellations are allowed at all times, but do not apply to end of season sale items which are marked as ‘all sales final’. This will be stated on the website.

7. Return Policy
Quý khách có thể trả lại hoặc trao đổi các mặt hàng?
Chúng tôi cung cấp cả trả lại và trao đổi trên các mặt hàng có giá đầy đủ trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao hàng. Các mặt hàng phải ở trong tình trạng tốt với thẻ treo ban đầu và bao bì.
Các mặt hàng giảm giá đủ điều kiện để trao đổi hoặc trả lại cho tín dụng cửa hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về kích thước trước khi mua một mặt hàng bán cuối cùng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://www.facebook.com/thechaikohouse/ để được hỗ trợ!
Hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị lỗi
Trả lại hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị lỗi
Nếu bạn nhận được và mặt hàng bị hỏng hoặc bị lỗi do lỗi sản xuất (nước mắt chảy ra, chảy máu, v.v.), vui lòng nhắn tin cho chúng tôi trên Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/ với hình ảnh & số biên nhận của thiệt hại. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thay thế các mặt hàng bị hư hỏng hoặc bị lỗi.

English Below:

Can I return or exchange items?

We offer both returns and exchanges on full priced items within 10 days of ship date. Items must be in good condition with original hang tags and packaging.

Items on sale off are eligible for exchange or return for store credit. If you have any questions about sizing before purchasing a final sale item, please reach out to us at https://www.facebook.com/thechaikohouse/ for assistance!

Damaged or defective goods

Returning damaged or defective goods

If you received and item that is damaged or defective due to a manufacturing error (snap tears, bleeding thread, etc.), please message us on Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/ with pictures & the receipt number of the damage. We will do our absolute best to replace the damaged or defective item.

8. Find us in stores!

Mua sắm: Bấm vào đây để định vị Cửa hàng gần bạn! (vị trí liên kết)

Shopping: Click here to locate a Store near you! (link location)

9. Privacy Policy

This website is under the control of Antex Co., Ltd.
When you visit our website, we will guarantee the privacy of our customers as follows.

Online privacy information.

We respect information about your privacy. We are committed to safeguarding the privacy of every person who visits our site. This online privacy section informs us of our privacy practices, how we collect information from you, and how your information is used.

The purpose and scope of customer information collection.

Chaikohouse.com website collects customer information including: email address, phone number, customer address (for buyers), username, and login password (for members). This is the information that Chaikohouse.com requires customers to provide when registering to use the service and for Chaikohouse.com to contact to confirm to ensure the interests of customers.

During the transaction and payment process at Chaikohouse.com, the website only stores details of the member’s paid orders. Member’s bank, credit card or intermediary payment information will not be stored. Members will be solely responsible for the security and storage of all activities using the service under their username, password and email box.

Scope of using information

Chaikohouse.com website uses the provided membership information to:
– Providing services to members;
– Send notices of information exchange activities between members and website Chaikohouse.com;
– Sending notices related to promotions, discounts with benefits on shopping for members;

– Preventing activities that destroy member’s user accounts or member’s fake activities;
– Contact and deal with members in special cases;
– Do not use the personal information of members outside the purpose of confirmation and contact related to transactions at Chaikohouse.com.

In case of legal requirements, Chaikohouse.com website is responsible for cooperating to provide member’s personal information upon request from judicial authorities including: Procuracy, Court and Police investigation agency related to certain member’s law violations. In addition, no one has the right to infringe on the member’s personal information.

Time to retain information

Personal data of members will be kept until a request to cancel or self-members log in and perform cancellation. Remaining, in any case the member’s personal information will be kept confidential on Chaikohouse.com’s server.

4. Units collecting and managing information

Chaikohouse.com
Address: 5th Floor, 27 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
Phone: (+ 84) 2873.066.266

Means and tools for users to access and edit their personal data
Members have the right to check, update, adjust or cancel their personal information by logging into your account and editing personal information or request Chaikohouse.com to do this. Members have the right to send complaints about the disclosure of user information and passwords to third parties to the Board of Directors of Chaikohouse.com website. Upon receiving these feedbacks, Chaikohouse.com will confirm the information and be responsible for answering the reason, instructing members to restore and keep the information confidential.

Commitment to privacy of customer personal information.

Personal information of members on Chaikohouse.vn is committed to absolute confidentiality by Chaikohouse.com under Chaikohouse.com’s privacy policy. The receipt and use of the information of each member shall be made only upon the consent of that member except where the law provides otherwise. In case the information server is hacked, resulting in the loss of member’s personal data, Chaikohouse.com will be responsible for reporting the incident to the investigating authorities, timely handling and notification for members to know.

Absolutely confidential all information of online transactions of members including accounting bill information, digital vouchers in the data center of safety center level 1 of Chaikohouse.com.

Chaikohouse.com management requires individuals who register / purchase to be members to provide all relevant personal information such as: Full name, contact address, email, identity card number, phone number, payment card number … and is responsible for the legality of the above information. Chaikohouse.com management is not responsible nor resolve all complaints related to the member’s benefits if it considers that all the personal information of that member provided at the initial registration is not exactly.

All members when participating in the Chaikohouse.com website are protected according to the provisions of law.

Chaikohouse.com website publicly announces details of the company name, operational address, office address, support hotline number, Zalo nick, Facebook nick, on Chaikohouse.com website to support for all customers when buying at Chaikohouse.com.

10. Social Media
Quý khách có bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội?
Facebook, Instagram, Youtube
Bạn luôn được chào đón và khuyến khích theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội để cập nhật những thông báo và sản phẩm hiện tại của Chaiko House! Dưới đây là các liên kết đến các trang truyền thông xã hội của chúng tôi:
Instagram: https://www.instagram.com/chaiko.house/
Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/

English Below:

Do you have any social media?

Facebook, Instagram, Youtube

You are always welcome and encouraged to follow us on social media to keep up-to-date with current Chaiko House products and announcements! Below are the links to our social media pages:

Instagram: https://www.instagram.com/chaiko.house/

Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/

11. Payment Guide

Sau khi tới trang thanh toán, quý khách có thể dễ dàng thanh toán bằng cách đăng ký tài khoản mới để đảm bảo các quyền lợi tối ưu nhất dành cho quý khách theo các thao tác sau.

A. Hướng dẫn thanh toán bằng cách đăng ký tài khoản

→ Bước 1: Quý khách vui lòng nhấn vào thẻ “Login/Register”.

→ Bước 2: Điền thông tin đăng ký tài khoản.

→ Bước 3: Phương thức vận chuyển qua GHTK

→ Bước 4: Chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt,CK qua TKNH hoặc VNPay)

→ Bước 5: Xem lại thông tin giỏ hàng.

→ Bước 6: Đồng ý với các điều khoản.

→ Bước 7: Nhấn “Place order”.

B. Hướng dẫn thanh toán bằng cách đăng nhập

Khi quý khách đã có tài khoản tại trang web của chúng tôi, tại trang thanh toán quý khách có thể dễ dàng thanh toán theo các bước sau:

→ Bước 1: Quý khách vui lòng nhấn vào thẻ “ Login”.

→ Bước 2: Điền thông tin đăng nhập và nhấn “Login”.

→ Bước 3: Chọn địa chỉ quý khách mong muốn thanh toán và giao hàng.

→ Bước 4: Chọn phương thức thanh toán.

→ Bước 5: Xem lại thông tin giỏ hàng.

→ Bước 6: Đồng ý với các điều khoản và Nhấn “Place order”.

C. Hướng dẫn thanh toán bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng

→ Bước 1: Điền thông tin tài khoản.

→ Bước 2: Chọn phương thức vận chuyển phù hợp.

→ Bước 3: Chọn phương thức thanh toán “Direct bank Transfer”.

→ Bước 4: Xem lại thông tin giỏ hàng.

→ Bước 5: Đồng ý với các điều khoản và Nhấn “Place order”.

→ Bước 6: Sau khi chuyển tiền, Khi nhận được khoản tiền bộ phận CSKH sẽ liên hệ xác nhận đã thanh toán xong tiền hàng và tiền cước vận chuyển (nếu có) để hàng hóa được chuyển đi.

  • Ngân hàng: Tại Ngân Hàng Techcombank (chi nhánh Gia Định) 
  • Số tài khoản: 19134417340014
  • Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Antex
12. Transport Policy

Các phương thức giao hàng: Chaikohouse.com có 2 phương thức vận chuyển hàng đến cho khách hàng là vận chuyển qua đối tác thứ 3: phương tiện giao hàng tiết kiệm vàphương tiện giao hàng nhanh Grab Express.

– Giao hàng tiết kiệm (đối tác thứ 3): Đây là phương thức giao hàng dành cho khách hàng ở các tỉnh ngoài thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng có nhu cầu chuyển hàng chậm trong nội thành Hồ Chí Minh. Chaikohouse.com có trách nhiệm thông báo đến quý khách về chi phí gói cước vận chuyển và thời gian vận chuyển hàng. Chi phí gói cước vận chuyển phụ thuộc vào các yếu tố như: khoảng cách địa lý, khối lượng hàng hóa. Các sản phẩm của Chaikohouse.com sẽ được free ship trên toàn quốc khi hóa đơn của quý khách đủ 2.000.000VNĐ (hai triệu đồng) và có hiệu lực mãi mãi. Nếu hóa đơn dưới 2.000.000VNĐ (hai triệu đồng), Quý khách vui lòng chịu phí vận chuyển.

– Giao hàng Grab Express: Đây là phương thức giao hàng nhanh trong nội thành Hồ Chí Minh. Chaikohouse.com có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với khách hàng để thỏa thuận phương thức và chi phí giao hàng này. Các sản phẩm của Chaikohouse.com sẽ được free ship trên toàn quốc khi hóa đơn của quý khách đủ 2.000.000VNĐ (hai triệu đồng) và có hiệu lực mãi mãi. Nếu hóa đơn dưới 2.000.000VNĐ (hai triệu đồng), Quý khách vui lòng chịu phí vận chuyển. Thời gian vận chuyển: Chaikohouse.com nhận và chốt đơn hàng trong ngày và sẽ lên đơn vận chuyển hàng vào ngày hôm sau, kể cả các ngày lễ ngoại trừ dịp tết Tây và Tết Nguyên Đán. Thời gian giao hàng dao động từ 3 ngày đến 7 ngày kể từ ngày chốt đơn. Địa lý vận chuyển: Chaikohouse.com nhận tất cả các đơn hàng ở trong và ngoài nước.

Trong trường hợp, khách hàng chưa nhận được hàng do vận chuyển chậm trễ hoặc bên đối tác thứ 3 làm lạc mất hàng hóa: Chaikohouse.com có trách nhiệm liên hệ thông báo đến khách hàng về sự việc này và giải quyết triệt để với bên đối tác thứ 3, đồng thời sẽ vận chuyển lại hàng hóa đến khách hàng nhanh nhất có thể, hoặc khách hàng có thể hủy đơn và báo thông tin cho Chaikohouse.com .

Để nắm bắt kịp thời thông tin hàng hóa, quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng 028 73 066 266 hoặc ghi lời nhắn tại email customer.chaikohouse@gmail.com, hoặc gửi tin nhắn đến trang facebook https://www.facebook.com/thechaikohouse/

English Below:
Delivery methods: Chaikohouse.com has 2 methods of shipping goods to customers, which is to transport via 3rd party: economical delivery means and Grab Express.
– Savings delivery (3rd partner): This is a delivery method for customers in provinces outside Ho Chi Minh City, customers who need to ship goods slowly within Ho Chi Minh City. Chaikohouse.com is responsible for informing you about the cost of shipping packages and shipping time. Package cost depends on factors such as: geographical distance, volume of goods. Chaikohouse.com products will be shipped nationwide when your bill reaches VND 2,000,000 (two million VND) and take effect forever. If the bill is below VND 2,000,000 (two million), please bear the shipping costs.
– Grab Express Delivery: This is a fast delivery method in Ho Chi Minh city. Chaikohouse.com is responsible for contacting customers directly to agree on this shipping method and cost. Chaikohouse.com products will be shipped nationwide when your bill reaches VND 2,000,000 (two million VND) and take effect forever. If the bill is below VND 2,000,000 (two million), please bear the shipping costs. Shipping time: Chaikohouse.com receives and closes orders within the day and will ship orders on the next day, including holidays except New Year’s Day and Chinese New Year. Delivery time ranges from 3 days to 7 days after the closing date. Shipping geography: Chaikohouse.com receives all orders from home and abroad.
In case, the customer has not received the goods due to delayed shipping or the third party has lost the goods: Chaikohouse.com is responsible for contacting to notify customers about this incident and resolve it thoroughly with The third party will also transport the goods to customers as quickly as possible, or customers can cancel the application and inform Chaikohouse.com.
To catch up with commodity information, please contact the hotline 028 73 066 266 or write a message at email customer.chaikohouse@gmail.com, or send a message to the facebook page https: // www .facebook.com/thechaikohouse /
13. Login Guide

Phương thức đăng ký tài khoản dành cho khách hàng mới:

  1. Khách hàng đăng nhập trực tiếp vào trang chaikohouse.com:

Bước 1: Nhấp vào thẻ Login/Register.

Bước 2: Điền thông tin địa chỉ email đăng ký vào.

Bước 3: Chọn thẻ Register để tiếp tục.

Bước 4: Xác nhận tài khoản và mật khẩu thông qua email đã đăng ký.

Bước 5: Chọn thẻ Account Details để thay đổi thông tin tài khoản

Bước 6: Thay đổi phần thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, tên hiển thị trên tài khoản, thay đổi email đăng nhập (nếu có).

Bước 7: Thay đổi mật khẩu bằng cách điền mật khẩu cũ hệ thống đã gửi qua email cá nhân và đặt mật khẩu mới.

Bước 8: Chọn thẻ Save Changes để lưu lại thông tin đã thay đổi.

Các phần cần lưu ý:

Dash Board: Bảng điều khiển tài khoản, giao dịch, tiến độ giao dịch.

Orders: Kiểm tra các đơn hàng. Khách hàng có thể kiểm tra các đơn hàng đã mua, hoặc đã giao dịch.

Downloads: Lưu tải các sản phẩm yêu thích về tài khoản.

Addresses: Địa chỉ giao dịch.

Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào 2 mục: địa chỉ thanh toán và địa chỉ nhận hàng.

– Địa chỉ thanh toán: Khách hàng điền đầy đủ thông tin bao gồm: Họ và tên, tên công ty, quốc gia, địa chỉ thanh toán (số nhà, tên đường, phường, quận), mã bưu điện, thành phố, số điện thoại. Sau đó, chọn “Save address” để lưu.

– Địa chỉ nhận hàng: Khách hàng điện đầy đủ thông tin bao gồm: Họ và tên, tên công ty, quốc gia, địa chỉ nhà (số nhà, tên đường, phường, quận), mã bưu điện, thành phố. Sau đó, chọn “Save address” để lưu.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, khách hàng có thể kiểm soát địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng tốt hơn. Nhấn vào “Edit” để chỉnh sửa.

Log out: Đăng xuất khỏi tài khoản.

Khách hàng chọn thẻ “Log out” và “Confirm and log out” để đăng xuất khỏi tài khoản mua hàng.

  1. Dành cho khách đăng nhập bằng tài khoản Google:

– Bước 1: Nhấn chọn thẻ “Log in with Google” để đăng nhập bằng tài khoản Google.

– Bước 2: Xác nhận và chọn tài khoản Google hay Gmail để đăng nhập.

– Bước 3: Thay đổi các thông tin cần thiết giống các bước và hướng dẫn của “Register”.

  1. Dành cho khách hàng đăng nhập bằng Facebook:

– Bước 1: Chọn vào thẻ “Login with Facebook” để đăng nhập bằng tài khoản Facebook cá nhân.

– Bước 2: Trường hợp Khách hàng chọn bảo mật, hãy nhập mật khẩu đăng nhập Facebook.

– Bước 3: Chọn vào thẻ “Tiếp tục” để đăng nhập.

– Bước 4: Chọn vào thẻ “Tiếp tục dưới tên…” để đăng nhập vào trang chaikohouse.com.

– Bước 5: Thay đổi các thông tin cần thiết giống các bước và hướng dẫn của “Register”.

  1. Khách hàng đã có tài khoản đăng nhập:

– Bước 1: Điền tài khoản hoặc tên đã đăng ký trước đó. Sau đó, điền mật khẩu đăng nhập.

– Bước 2: Chọn vào ô vuông “Remember me” để lưu đăng nhập cho lần tiếp theo.

– Bước 3: Chọn vào thẻ “Log in” để đăng nhập. Trong trường hợp, khách hàng quên mật khẩu đăng nhập hãy chọn vào thẻ “Lost your password” để tạo lại mật khẩu mới.

– Bước 4: Đã đăng nhập thành công. Khách hàng có thể thay đổi thôn tin cá nhân nếu cần thiết thông qua hướng dẫn ở mục “Register”.

Trường hợp, Khách hàng quên mật khẩu:

– Bước 1: Chọn “Lost your password” để tạo lại mật khẩu mới.

– Bước 2: Điền tên tài khoản hoặc email đã đăng ký trước đó.

– Bước 3: Chọn “Reset your password” để tạo mới mật khẩu.

– Bước 4: Chờ hệ thống gửi mật khẩu mới về email đã điền tại Bước 2.

– Bước 5: Kiểm tra email và chọn “Click here to reset your password” để xác nhận tạo mật khẩu mới.

– Bước 6: Điền mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu vừa tạo. Sau đó chọn “Save” để lưu.

14. General Policy

1. Chính sách mua hàng.

Chúng tôi cung cấp hàng hóa là thời trang trẻ em, thời trang mẹ và bé qua các kênh bán hàng trực tiếp và trực truyến trên trang mạng xã hội cụ thể:

a. Bán hàng trực tiếp:

Hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc:

– CH1: 72 Phạm Hồng Thái, Q1, TP.HCM.

– CH2: 4F -25B TTTM Crescent Mall, Q7, TP.HCM

– CH3: 4 Floor, TTTM Estella Palace, 88 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM.

– CH4: 41-42 Lạc Hồng, TP. Rạch Giá (kế khách sạn Phúc Hưng, đối diện Nhân Quán).

– Thời gian hoạt động: Từ thứ 2 đến Chủ nhật, mở cửa từ 09h00 đến 22h00.

– Số điện thoại: 028 73 066 266

b. Bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội: Facebook với trang chính là Chaiko House: https://www.facebook.com/thechaikohouse/ Facebook với trang Chaiko House Outlet: https://www.facebook.com/chaikohouseoutlet/ Instagram: https://www.instagram.com/chaiko.house/ Trang mang điện tử: https://chaikohouse.com/

Thời gian hoạt động: Từ thứ 2 đến Chủ nhật, mở cửa từ 09h00 đến 22h00.

2. Chính sách đổi trả hàng.

– Sản phẩm được đổi trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng và chỉ đổi 01 lần duy nhất với giá bằng hoặc cao hơn, nếu thấp hơn sẽ không được hoàn tiền.

– Sản phẩm dổi phải còn hóa đơn, còn nguyên vẹn nhãn mác và chưa qua sử dụng.

– Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị dơ bẩn, không bị hư hỏng bởi những tác nhân bên ngoài cửa hàng sau khi mua hàng.

– Sản phẩm không bị hư hại do việc bảo quản không đúng theo hướng dẫn sử dụng trên sản phẩm.

LƯU Ý: – Phạm vi áp dụng: cho 100% đơn hàng.

– Không áp dụng trả hàng để hoàn lại tiền đối với tất cả sản phẩm Khách hàng đã mua.

– Quy định đổi hàng không áp dụng cho các sản phẩm giảm giá, khuyến mãi, hàng tặng

– Không áp dụng đổi hàng với các sản phẩm đã quá thời gian quy định hoặc đã sử dụng, không còn nguyên vẹn.

– Các sản phẩm được thay đổi, chỉnh sửa một số chi tiết theo yêu cầu Khách hàng đều không được đổi trả hoặc hoàn tiền lại.

Khách hàng có thể trực tiếp nhập thông tin đổi trả hàng qua đường link: https://chaikohouse.com/change-delivery/

3. Chính sách bảo hành: Rất tiếc, Chaiko House không áp dụng chính sách bảo hành hàng hóa.

5. Nghĩa vụ của Chaiko House và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

Điều kiện và điều khoản mua bán

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

ĐIỀU KHOẢN MUA BÁN HÀNG HÓA

Giới thiệu

Chào mừng quý khách đến với Chaikohouse.com

Chúng tôi là Công ty TNHH Antex chuyên sản xuất và phân phối độc quyền nhãn hàng thời trang trẻ em, mẹ và bé, giao dịch qua trang web Chaikohouse.com và tại địa chỉ showroom của chúng tôi.

• Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Hướng dẫn sử dụng web

• Khi vào web của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

• Chúng tôi cấp giấy phép sử dụng để bạn có thể mua sắm trên web trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.

• Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của bạn mà không cần báo trước.

• Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm chứ chúng tôi không phải nhà sản xuất nên những nhận xét hiển thị trên web là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.

• Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

• Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

2. Ý kiến khách hàng

Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Chấp nhận đơn hàng và giá cả

• Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận đơn hàng.

• Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã bị thanh toán.

4. Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

5. Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

6. Quy định về bảo mật

• Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

• Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

• Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

7. Thanh toán an toàn và tiện lợi tại Chaikohouse.com

Mọi khách hàng tham giao giao dịch tại Chaikohouse.com qua thẻ tín dụng quốc tế đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa (xem chi tiết tại điều khoản “Quy định về bảo mật” được nêu ở trên). Qua đó, khi thực hiện thanh toán qua mạng quý khách lưu ý các chi tiết sau:

-Chỉ sử dụng trang web có chứng chỉ thanh toán an toàn.

-Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng hoặc tài khoản của mình để thực hiện thanh toán tại Chaikohouse.com; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, quý khách vui lòng thông báo cho Chaikohouse.com biết để có thể hỗ trợ kịp thời.

-Kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát.

-Trong một số trường hợp phát sinh giao dịch bất thường hoặc giá trị đơn hàng quá lớn, Chaikohouse.com có thể sẽ yêu cầu quý khách chụp hình/scan thẻ tín dụng và chứng minh nhân dân của chủ thẻ để xác minh tính chính xác và độ trung thực của giao dịch. Khi quý khách nhận được yêu cầu này, vui lòng che 3 số CVV ở mặt sau của thẻ để đảm bảo thông tin của thẻ không bị lọt vào người thứ 3.

8. Giao kết giao dịch tại Chaikohouse.com

Khách hàng khi mua sắm tại Chaikohouse.com phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo đường link hướng dẫn thanh toán (Payment guide): https://chaikohouse.com/help-center/

Trong các trường hợp, khách hàng có thể tra cứu thông tin giao dịch qua email gửi vào hộp thư khách hàng đã đăng ký với Chaikohouse.com hoặc tra cứu tình trạng giao dịch tại

website: https://chaikohouse.com/cart/. Ngoài ra, khách hàng có thể tra cứu được lịch sử giao dịch khi đăng nhập vào tài khoản của mình tại website Chaikohouse.com .

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho Chaikohouse.com qua đường dây nóng 028 73 066 266 hoặc ghi lời nhắn tại email customer.chaikohouse@gmail.com.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử Chaikohouse.com , thực hiện quy định của Pháp Luật về giao kết hợp đồng, đặt hàng, thanh toán.

9. Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại Chaikohouse.com

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện biện pháp thông báo cho Chaikohouse.com về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 028 73 066 266 hoặc ghi lời nhắn tại email customer.chaikohouse@gmail.com

10. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại tại Chaikohouse.com

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại Chaikohouse.com. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin gửi vào trang thông tin điện tử bán hàng Chaikohouse.com, Chaikohouse.com có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện biện pháp thông báo cho Chaikohouse.com qua đường dây 028 73 066 266 hoặc ghi lời nhắn tại: https://chaikohouse.com/contact/ Trong trường hợp sai thông tin phát sinh từ phía Chaikohouse.com mà Chaikohouse.com có thể chứng minh đó là lỗi của hệ thống hoặc từ bên thứ ba (sai giá sản phẩm, sai xuất xứ, …), Chaikohouse.com sẽ liên hệ ngay lập tức với khách hàng để thông báo trường hợp này và có quyền không thực hiện giao dịch bị lỗi.

11. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Chaikohouse.com hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

12. Quy định chấm dứt thỏa thuận

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách vĩnh viễn. Nếu quý khách không hài lòng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của Chaikohouse.com thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng làm việc với chúng tôi.

13. Luật pháp và thẩm quyền tại Việt Nam

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.

Câu hỏi và thông tin liên hệ

Quý khách hàng có bất kể câu hỏi nào, vui lòng đừng ngại liên hệ với Chaiko House qua số điện thoại: 028 73 066 266.

Chaiko House cập nhật thông tin vào ngày 03 tháng 03 năm 2020.

15. Sell

Liên kết – Tiếp thị Bán hàng với CHAIKO HOUSE là chương trình MIỄN PHÍ, tạo cơ hội cho Bạn khởi nghiệp kinh doanh mà không phải bỏ bất kỳ đồng vốn nào nhưng vẫn có thu nhập thông qua việc hưởng tiền Hoa hồng ( có thể lên tới 30% – tùy doanh số) khi giới thiệu các Sản phẩm có gắn kèm mã số Tiếp thị của bạn để giới thiệu cho Khách hàng.

Đặc biệt, khi Liên kết với chúng tôi, Bạn không phải chịu bất cứ một ràng buộc, áp lực nào về doanh số! Bạn tự quyết định doanh số, tự quyết định thu nhập (Hoa hồng) của mình! Mọi sự chủ động chúng tôi luôn dành cho Bạn!

Vui lòng tham khảo thêm “Chương trình Liên kết – Tiếp thị” để biết chính sách & các điều khoản.

Đăng ký

Bấm tiếp tục bên dưới để tạo mới tài khoản tiếp thị.
Lưu ý: Tài khoản này không kết nối với Tài khoản mua hàng.
Đăng ký

Đăng nhập

Tôi đã sớm có tài khoản
E-Mail:


Quên mật khẩu