Những phương thức vận chuyển được cung cấp?  
Chúng tôi cung cấp một vận chuyển tiêu chuẩn dựa trên giá cước bưu chính hoặc chuyển phát nhanh. Vận chuyển qua đêm (ngày tiếp theo) sẽ chỉ được cung cấp trong các ngày lễ.
Bạn có bao giờ cung cấp miễn phí vận chuyển?
Đúng! Nếu đơn hàng của bạn tổng cộng 2.000.000 VND ($ 87) trở lên trước thuế áp dụng, vận chuyển sẽ chỉ miễn phí tại Việt Nam.
Nếu gói của tôi bị mất thì sao?
Nếu gói của bạn bị mất, vui lòng thực hiện các bước sau:
  •  Liên hệ với đường dây nóng của chúng tôi: (08:00) 2873 066 266. Chúng tôi sẽ có thể xác định vị trí nhà cung cấp chịu trách nhiệm cung cấp gói hàng của bạn.
  •  Chúng tôi rất vui được giúp bạn trong suốt quá trình này! Vui lòng liên hệ với chúng tôi trên Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/

Đặc Biệt: Từ ngày 1/7 – 31/7, Freeship cho hóa đơn 599k

English Below

What shipping methods are offered?

We offer a standard shipping based on postage rates or express delivery. Overnight (next day) shipping will only be offered during holidays.

Do you ever offer free shipping?

Yes! If your order totals 2.000.000 VND ($87) or more before applicable taxes, shipping will be free only in Viet Nam.

What if my package is lost?

If your package is lost, please take the following steps:

  • Contact our hotline: (+84) 2873 066 266. We will be able to locate the carrier that was responsible for delivering your package.
  • We are more than happy to help you through this process! Please reach out to us on Facebook: https://www.facebook.com/thechaikohouse/

Special: From July 1 – July 31, Freeship gives a bill of 599k